25 lutego 2009

zmiana terminu wykładu z prawa rzymskiego w dniu 26. lutego 2009

Uprzejmie informuję, ze wykład z prawa rzymskiego w dniu 26. lutego 2009 nie odbędzie się. Z tego powodu dodatkowy wykład będzie w dniu 19. marca 2009 w godz. 16.15. - 19.00, w sali A Collegium Hipolita Cegielskiego. Za utrudnienia związane z powyższą zmianą, przpraszam.

Wojciech Dajczak

Konwersatoria z prawa rzymskiego dla studentów kierunku prawo niestacjonarne w roku akademickim 2008/2009

W związku z pytaniami na temat możliwości organizacji zajęć z przedmiotu prawo rzymskie w
formie konwersatoryjnej informuję, że w najbliższy wtorek 3.03. br forma i zasady uczestnictwa w nich studentów zaocznych określone zostaną podczas posiedzenia Kolegium Dziekańskiego WPiA UAM w Poznaniu.
Komunikat na temat podjętej decyzji zamieszczę niezwłocznie na stronie internetowej Katedry.

dr Jacek Wiewiorowski

13 lutego 2009

wykład z łacińskiej terminologii prawniczej - cz. 4

W załączeniu udostępniam ostatnią cześć miateriałów do wykładu z łacińskiej terminologii prawniczej

wyklad.4.nsp.pptx

11 lutego 2009

Historia Prawa Prywatnego - forma i warunki zaliczenia przedmiotu

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi egzaminu z Historii Prawa Prywatnego prosimy o zapoznanie się z niniejszą informacją:

1) Założenia i cele przedmiotu: Celem wykładu jest ukazanie genezy najważniejszych instytucji i zasad współczesnego prawa, przede wszystkim tych, które wykraczają poza ramy jednego systemu.
W czasie ćwiczeń (lub samodzielnie) student winien opanować podstawy egzegezy tekstu prawnego i umiejętności porównywania instytucji w różnych aktach prawnych.
2) Wymagania wstępne: Zalecany jest równoległy udział w konwersatorium z prawa rzymskiego i
historii prawa prywatnego
3) Forma i warunki zaliczania przedmiotu: Egzamin pisemny. Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń z oceną bardzo dobrą lub dobrą zwalnia z pytania zawierającego egzegezę tekstu.
4) Wykaz literatury podstawowej:
E. Borkowska, Historia prawa sądowego, Warszawa 2006;
A. Dziadzio, Powszechna historia prawa, Warszawa 2008;
K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 1998;
S. Płaza, Historia prawa w Polsce na tle porównawczym, cz. 1-4, Kraków 1997-2004;
S. Grzybowski, Dzieje prawa, Warszawa 1981;
A. Gulczyński, B. Lesiński, J. Walachowicz, J. Wiewiorowski, Historia państwa i prawa. Wybór tekstów źródłowych, Poznań 2002.

Z powodu wyjazdu służbowego odwołuję dyżury w dniach 12 i 17 II br

dr Wojciech Szafrański

10 lutego 2009

najbliższe dyżury prof. W. Dajczaka

1. W dniu 11.02.2009 nie będę pełnił dyzuru z powodu choroby. Osoby ktore mialy na tym dyzurze zdawac egzamin, beda mogly go naspisac pod nadzorem dra J. Wiewiorowskiego. Jesli chodzi o egzamin ustny połaczony z zaliczeniem lektury, to mozliwość jego zdawania bedzie takze 4.03.2009 o godz. 8.00.

2. W dniach 17. i 18.02.2009 odwołuje dyzury z powodu urlopu.


Wojciech Dajczak

06 lutego 2009

terminologia łacińska - wykład 3 (nsp)

Szanowni Państwo,

w zaączeniużej umieszczam dostęp do pliku obejmuącego terminy i zwroty łacińskie które zostaną omówione na trzecim wykładzie z łącińskiej terminologii prawniczej dla studentów niestacjnarnych.
Plik jest wyłączne materiałem dydaktycznym i nie może zostać wykorzystany w innych celach.
wyklad.3.nsp.pptx

01 lutego 2009

wyniki egzaminu z prawa rzymskiego w dniu 26.01.2009

335379 - dst +
305899 - db
337738 - dst +
337988 - ndst
333669 - db+
333834 - dst+
333453 - ndst
319677 - ndst
337791 - ndst
325261 - ndst
333535 - ndst
333770 - dst+
333749 - ndst
333836 - ndst
309844 - dst
333730 - ndst
309455 - ndst
333757 - dst+
333681 - dst
338204 - db+
333463 - ndst
318162 - ndst
333487 - dst
333433 - db
333498 - dst
333675 - ndst
333865 - ndst
333823 - dst
290286 - ndst
333456 - ndst
291578 - dst
336336 - ndst
333733 - ndst