29 grudnia 2008

mgr Aleksandra Wojciechowska

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
czwartek, godz. 11.30-12.30
mail: aleksandra.wojciechowska@amu.edu.pl

 
Aleksandra Wojciechowska  urodziła się w 1989 roku w Poznaniu. W roku  2008 rozpoczęła studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2009 została laureatką drugiego miejsca (pierwszego nie przyznano) Konkursu Prawa Rzymskiego, organizowanego przez ELSA w Poznaniu. W tym samym roku otrzymała wyróżnienie na Olimpiadzie Historyczno-Prawnej w Warszawie. W roku akademickim 2011/2012 była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (kierownikiem projektu badawczego Bilingualism in Roman Law była  dr Anna Plisecka). W semestrze zimowym roku 2012/2013 była stypendystką LLP-Erasmus na uniwersytecie w Kadyksie.  W 2013 r. uzyskała tytuł magistra prawa na podstawie pracy „Granice swobody umów w hiszpańskim, angielskim i polskim języku prawnym”, napisanej pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Wojciecha Dajczaka. Od roku akademickiego 2013/2014 jest doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, a od stycznia 2014 r. aplikantką adwokacką. Zainteresowaniami naukowymi obejmuje prawo rzymskie, prawo cywilne oraz komparatystykę prawniczą. 

22 grudnia 2008

wyniki egzaminu z prawa rzymskiego w dniu 15.12.2008

- 333608 - dst
- 338204 - ndst
- 333679 - dst
- 333536 - ndst
- 337993 - ndst
- 333509 - ndst
- 333827 - ndst
- 333716 - dst
- 335363 - ndst
- 335379 - ndst
- 335378 - bdb
- 333669 - ndst
- 337738 - ndst
- 336336 - ndst
- 334490 - dst
- 333638 - db
- 333451 - dst +
- 333757 - ndst
-123698 - ndst
- 333765 - dst
333649 - ndst
- 333842 - dst
- 328735 - dst+
- 335371 - dst+
- 333681 - ndst
- 333796 - dst