03 października 2008

mgr Joanna Kruszyńska

Dyżur (pok. 101 Coll. Iuridicum, ul. Św. Marcin 90): 
czwartek, godz. 11.15-12.15
mail: joanna.kruszynska@amu.edu.pl

Joanna Kruszyńska (ur. 1989 r.) w 2008 r. ukończyła Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2008-2013 studiowała na Wydziale Prawa i Administracji UAM, na kierunku prawo. W 2013 r. uzyskała tytuł magistra broniąc pracę magisterską pod tytułem „Altruizm w prawie zobowiązań – prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia”, napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Dajczaka. Laureatka I nagrody w konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepszą pracę magisterską na WPiA UAM (2013 r.). Od roku akademickiego 2013/2014 doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Współzałożycielka i przez cztery kadencje prezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół prawa rzymskiego, prawa cywilnego (szczególnie prawa zobowiązań) oraz komparatystyki prawniczej.