Witamy na stronie internetowej (i blogu) Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego.

Welcome to the Web site and blog of the Chair of Roman Law and History of Jurisprudence. More information in English.

16 września 2016

Egzamin z prawa rzymskiego - październik 2016

Uprzejmie informuję, że osoby, które uzyskały zgodę kierowników studiów na zdawanie poprawki z prawa rzymskiego we październiku 2016 mogą przystąpić do tego egzaminu w dniu 17 października o godz. 17.00, w auli Radwańskiego.

Konieczne jest przyniesienie na egzamin kopii decyzji wyrażającej zgodę na przedłużenie sesji.

Wojciech Dajczak

14 września 2016

Egzamin z prawa rzymskiego - wrzesień - typowe pytania

Poniżej komunikat prof. Wojciecha Dajczaka: 

"Przepraszam, ale nie jestem w stanie indywidualnie odpowiadać na pytania dotyczące możliwości zdawania egzaminu z prawa rzymskiego po 12. września 2016 roku.

Dlatego odpowiadając na podobne pytania wyjaśniam ogólnie:

- niestety nie ma już możliwości zdawania egzaminu z prawa rzymskiego we wrześniu;

- osoby które otrzymają od kierownika studiów przedłużenie sesji z roku akademickiego 2015/2016 na październik 2016 będą mogły zdawać w październiku pisemnie, w wyznaczonym terminie. Będzie to prawdopodobnie trzeci tydzień października. Szczegółowy termin zostanie podany we wrześniu na stronie Katedry.

- osoby które otrzymały dwie oceny niedostateczne mogą przystąpić do egzaminu w roku akademickim 2016/2017 jeśli otrzymają decyzję o wpisie na kolejny rok studiów z powtarzaniem przedmiotu prawo rzymskie. Także w tym przypadku zdawać można pisemnie w dowolnym wyznaczonym terminie w przyszłym roku akademickim zgodnie z ogólnymi zasadami USOS;

- zasady udzielania egzaminu komisyjnego określa regulamin studiów;

- oceny są wpisane są do USOS w sposób w jaki system określa sytuację studenta. Mogły być przypadki, gdy w USOS nie było informacji o przesunięciu pierwszego terminu na wrzesień. Proszę to wyjaśnić w dziekanacie.

-  prace z wrześniowych terminów będzie można obejrzeć na moim najbliższym dyżurze w dniu 27 września.

Wojciech Dajczak"

06 września 2016

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka w związku z wrześniowymi egzaminami

Profesor Wojciech Dajczak informuje, że wszystkie osoby, które nie są zarejestrowane na egzamin na dzień 12.09. mogą przystąpić do egzaminu z prawa rzymskiego w dniu 11.09, godz. 17.00, Auditorium Maximum CIN.

05 września 2016

Zmiana godziny dyżuru mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli

Z powodu wyjazdu dyżur mgr Joanny Kruszyńskiej-Koli zostaje przeniesiony z dnia 13.09 (wtorek) na dzień 14.09.2016 (środa) na godz. 17:30-18:30, p. 101 CI.

04 września 2016

Wrześniowe dyżury prof. A. Gulczyńskiego

Prof. A. Gulczyński będzie pełnił dyżur w dniach 12 i 17 września w godz. 9-10 w pok.14 w budynku dziekanatu, w dniu 20 września w godz.12-13 w pok. 101 Coll. Iuridicum.

29 sierpnia 2016

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka we wrześniu 2016 roku

Poniżej terminy dyżurów prof. Wojciecha Dajczakawe wrześniu 2016 roku.
6.09. (wtorek), godz. 11.00 - 12.3013.09. (wtorek), godz. 11.00 -12.30
27.09. (wtorek), godz. 13.30 - 15.00

Dyżury odbywają się - jak zwykle - w p. 101 CI (ul. Św. Marcin 90).

Dyżury dr Jana Andrzejewskiego we wrześniu 2016 roku

Poniżej terminy dyżurów dra Jana Andrzejewskiego we wrześniu 2016 roku:
2.09. (piątek) 9:00-10:00
13.09. (wtorek) 11:00-12:00
27.09. (wtorek) 13:00-14:00

Możliwy jest też kontakt mailowy (j.and@amu.edu.p).

26 sierpnia 2016

dyżury dr Wojciech Szafrański - wrzesień 2016 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że wrześniu będę odbywał dyżury w następujących dniach
5 IX br. - godz. 9.00-10.00 p. 104 CI
12 IX br. - godz. 9.00-10.00 p. 104 CI
20 IX br. - godz. 11.00-13.00  p. 104 CI
Wojciech Szafrański

02 sierpnia 2016

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Prof. A. Gulczyński będzie pełnił  dyżur w dniu 4 sierpnia, godz. 13-14 w pok. 14 w budynku dziekanatu.