Witamy na stronie internetowej (i blogu) Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego.

Welcome to the Web site and blog of the Chair of Roman Law and History of Jurisprudence. More information in English.

29 sierpnia 2016

Dyżury prof. Wojciecha Dajczaka we wrześniu 2016 roku

Poniżej terminy dyżurów prof. Wojciecha Dajczakawe wrześniu 2016 roku.
6.09. (wtorek), godz. 11.00 - 12.3013.09. (wtorek), godz. 11.00 -12.30
27.09. (wtorek), godz. 13.30 - 15.00

Dyżury odbywają się - jak zwykle - w p. 101 CI (ul. Św. Marcin 90).

Dyżury dr Jana Andrzejewskiego we wrześniu 2016 roku

Poniżej terminy dyżurów dra Jana Andrzejewskiego we wrześniu 2016 roku:
2.09. (piątek) 9:00-10:00
13.09. (wtorek) 11:00-12:00
27.09. (wtorek) 13:00-14:00

Możliwy jest też kontakt mailowy (j.and@amu.edu.p).

26 sierpnia 2016

dyżury dr Wojciech Szafrański - wrzesień 2016 r.

Szanowni Państwo,
informuję, że wrześniu będę odbywał dyżury w następujących dniach
5 IX br. - godz. 9.00-10.00 p. 104 CI
12 IX br. - godz. 9.00-10.00 p. 104 CI
20 IX br. - godz. 11.00-13.00  p. 104 CI
Wojciech Szafrański

02 sierpnia 2016

Dyżur prof. A. Gulczyńskiego

Prof. A. Gulczyński będzie pełnił  dyżur w dniu 4 sierpnia, godz. 13-14 w pok. 14 w budynku dziekanatu.

18 lipca 2016

Komunikat prof. Wojciecha Dajczaka dotyczący wrześniowych egzaminów z prawa rzymskiego

Szanowni Państwo,
dostaję informacje od Państwa, że ustalone na początku lipca terminy egzaminów we wrześniu nie są jeszcze widoczne w USOS.

Podaję, zatem, że uzgodnione są następujące terminy:
- 6.09, g. 9.00, A. Radwańskiego (SSP/NSP) [edycja: poprzednio mylnie wskazano termin na 5.09]
- 11.09, g. 17.00, A. Max (NSP)
- 12.09., 8.00, A. Radwańskiego (SSP/NSP).

Zapisy na poszczególne przez USOS. Mam nadzieję, że będzie to niebawem możliwe.

13 lipca 2016

Dyżury mgra Piotra Alexandrowicza w okresie wakacyjnym

Magister Piotr Alexandrowicz w miesiącach wakacyjnych będzie odbywał dyżury w następujących terminach:
- 6.09, godz. 11-12.30
- 13.09, godz. 11-12.30.
Możliwy jest też kontakt mailowy.

05 lipca 2016

Egzaminy z prawa rzymskiego - oglądanie prac, wyniki.

Odpowiadając na pytania uprzejmie wyjaśniam:

1. prace egzaminacyjne z prawa rzymskiego można oglądać w okresie przerwy w zajęciach na moim dyżurze 5.07. oraz na dyżurach doktorantów, którzy prowadzili ćwiczenia z prawa rzymskiego;

2. nie mam technicznej możliwości komentowania poszczególnych prac w emailach;

3. w pracach egzaminacyjnych z 27 czerwca szczególnie dużo błędnych odpowiedzi było w dwóch pytaniach z rzędu B: "przeniesienie własności w prawie justyniańskim i tradycji romanistycznej" oraz "ogólne warunki umów w prawie rzymskim".

Obie te kwestie są w wykazie zagadnień, były omawiane na wykładzie, prosiłem o zwrócenie uwagi na ich znaczenie dla współczesnej dyskusji o prawie prywatnym. W pierwszym pytaniu należało wskazać, że Justynian przyjął traditio jako jedyny sposób przeniesienia własności, wyjaśnić znaczenie i przesłanki prawnej skuteczności traditio w prawie justyniańskim, wskazać na rozbieżności w interpretacji pojęcia traditio w czasach nowożytnych czego skutkiem było powstanie trzech modeli przewłaszczenia w kodyfikacjach (s. 401-402 w podręczniku).

Drugie pytanie dotyczyło posługiwania się ogólnymi warunkami dla usprawnienia zawierania umów przez przedsiębiorców. Poza wyjaśnieniem istotny postanowień wprowadzanych przez ich ogłoszenie w miejscu zawierania umów należało wskazać kiedy stawały się one elementem treści umowy i czego przykładowo mogły dotyczyć (s. 545 podręcznika).

4. wrześniowe terminy egzaminów zostaną ogłoszone w tym tygodniu.

5. osoby, które uzyskają zgodę na "pierwszy termin" we wrześniu albo tzw. "przedłużenie sesji" od kierownika studiów proszę o przyniesienie kserokopii tej decyzji na wrześniowy egzamin.

Wojciech Dajczak

04 lipca 2016

Dyżury mgr Aleksandry Guminiak w okresie wakacyjnym

Uprzejmie informuję, iż w okresie wakacyjnym będę pełniła dyżury w następujących terminach:
- 14 lipca (czwartek), 8:30-9:30;
- 2 sierpnia (wtorek), 8:30-9:30;
- 8 września (czwartek), 8:30-9:30.
W razie konieczności zapraszam do kontaktu mailowego.
A. Guminiak

Dyżury mgr Aleksandry Grześkowiak w okresie wakacyjnym

W okresie wakacyjnym 2016 mgr Aleksandra Grześkowiak będzie pełniła dyżury w następujących dniach:
5 lipca (wtorek) 13:30 - 14:30
14 lipca (czwartek) 14:00 - 15:00
26 lipca (wtorek) 13:00 - 14:00
7 września (środa) 8:00 - 9:00
Dyżury odbywać się będą w p.101 CI. Możliwy jest również kontakt mailowy: a.wojciechowska89@gmail.com