Witamy na stronie internetowej (i blogu) Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego.

Welcome to the Web site and blog of the Chair of Roman Law and History of Jurisprudence. More information in English.

24 października 2016

Zmiana dyżuru prof. Wojciecha Dajczaka w pierwszym tygodniu listopada

Uprzejmie informuję, że w tygodniu po Wszystkich Świętych wyjątkowo będę pełnił dyżur w czwartek 3.11. w godz. 11.00-12.30 zamiast w piątek 4.11.


Wojciech Dajczak

21 października 2016

Odwołany dyżur prof. Wojciecha Dajczaka w dniu 28.10. (piątek)

Z powodu wyjazdu służbowego prof. Wojciech Dajczak nie będzie obecny na dyżurze w dniu 28.10.2016 (piątek).

12 października 2016

Egzamin Historia Prawa

Osoby przystępujące do egzaminu z Historii Prawa w dniu 24 października nie muszą zapisywać się przez USOS. Konieczne będzie okazanie przy wejściu i pozostawienie kopii decyzji Prodziekana o przedłużeniu sesji.

10 października 2016

dr Wojciech Szafrański - zmiana godzin dyżuru dnia 11 X br.

Dnia 11 X br. dr Wojciech Szafrański będzie odbywał dyżur w godz. 9.00-10.00, p. 104 CI.

Informacja dla studentów NSP chcących zdawać LTP w ramach tzw. przedłużonej sesji

Studenci Niestacjonarnego Studium Prawa, którzy uzyskali decyzję o przedłużeniu sesji i zamierzają zdawać w październiku 2016 roku przedmiot "Łacińska terminologia prawnicza i retoryka" proszeni są o zgłoszenie się mailowo do dra Jana Andrzejewskiego (j.and@amu.edu.pl) - do piątku 14 października 2016 roku. Po zgłoszeniu podane zostaną informację co do formuły oraz terminu zaliczenia.

Egzamin z prawa rzymskiego - październik 2016

Uprzejmie informuję, że osoby, które uzyskały zgodę kierowników studiów na zdawanie poprawki z prawa rzymskiego we październiku 2016 mogą przystąpić do tego egzaminu w dniu 17 października o godz. 17.00, w auli Radwańskiego.

Konieczne jest przyniesienie na egzamin kopii decyzji wyrażającej zgodę na przedłużenie sesji.

Wojciech Dajczak

Sylabusy (opisy modułów kształcenia) - aktualizacja

Informujemy, że zamieszczone zostały nowe sylabusy dla przedmiotów prowadzonych w roku akademickim 2016/2017. Moduły dostępne są one w zakładce "Sylabusy (opisy modułów kształcenia)" w menu po prawej stronie. Znajdują się tam pliki PDF m.in. ze zaktualizowanym modułem do przedmiotów Prawo rzymskie i Łacińska Terminologia Prawnicza, a także plik z ogólnymi regułami dot. uczestnictwa w zajęciach z tych przedmiotów.

Katalog prac magisterskich obronionych u prof. Wojciecha Dajczaka

Udostępniony został katalog prac magisterskich obronionych u prof. Wojciecha Dajczaka. Katalog dostępny jest w plikach PDF w zakładce "Seminarium magisterskie / Katalog prac magisterskich" (menu po prawej stronie). Prace magisterskie, opatrzone sygnaturami i ułożone według porządków prawnych dostępne są w gabinecie prof. Dajczaka, na regale po prawej stronie.  

(Linki do plików PDF) 

Nowa doktoranta w Katedrze

Informujemy, że grono doktorantów przygotowujących rozprawę doktorską u prof. Wojciecha Dajczaka zasiliła mgr Paulina Kozanecka. Nowa doktorantka w bieżącym roku akademickim prowadzić będzie konwersatorium z prawa rzymskiego. Więcej informacji o mgr Paulinie Kozaneckiej można przeczytać TUTAJ.